SZTUKA BEZ PODATKU

– Nie dla ustawy reprograficznej!

Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o powstrzymanie skandalicznej i szkodliwej ustawy reprograficznej, która uderzy w zwykłych Polaków!

6314 – tyle osób podpisało petycję

Nie dla opłaty reprograficznej!

Lewicowe środowiska po raz kolejny wyciągają ręce i wkładają je do nie swoich kieszeni, próbując ograbić Polaków kolejnymi podatkami nazywanymi – dla osłabienia wydźwięku – opłatami.

 

Tym razem lewicowi „artyści”, których praca nie stanowi większej wartości dla polskiego społeczeństwa i w taki też sposób jest wyceniana, domagają się rozszerzenia opłaty reprograficznej i objęcia nią praktycznie wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych i tym podobnych.

 

Na czym ma polegać ta opłata? Od każdego sprzedanego urządzenia odprowadzane będzie kilka procent jego wartości, które powędrują na konto „środowisk artystycznych” tylko dlatego, że istnieje ryzyko, iż ktoś mógłby ich twórczość śledzić za pomocą nowo zakupionych urządzeń technicznych. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że producenci przerzucą tę opłatę na klientów.

 

Nie ma na to naszej zgody! Nie możemy dopuścić, aby środowiska pseudoartystyczne, w których prym wiodą takie postaci jak np. Jaś Kapela, wyciągały ręce po ciężko zarobione pieniądze polskich obywateli.

 

Podpisz niezwłocznie petycję do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o jak najszybsze ukrócenie tej absurdalnej dyskusji i odrzucenie rozszerzenia tejże opłaty, która nawet nie zostanie wykorzystana na pomoc potrzebującym czy rozwój naszego kraju, a będzie stanowiła źródło utrzymania nielicznej garstki niezdolnych do pracy leni.

Treść petycji:

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!

 

Wyrażam głębokie zaniepokojenie informacjami o rozszerzeniu opłaty reprograficznej.

Nie zgadzam się, aby pieniądze z zakupu urządzeń mobilnych i tym podobnych wspierały finansowo „sztukę”, którą nie jestem w żaden sposób zainteresowany. Lewicowe środowiska artystyczne już teraz wyrażają głośną aprobatę, że dzięki tej opłacie będą mogły zwiększyć swoje zyski. Choć wpływ takich osób jak Jaś Kapela na polską kulturę jest znikomy, mieliby otrzymać oni dodatkowe wynagrodzenie. To istna aberracja.

Dodatkowo, wprowadzenie takiej opłaty obciąży finansowo zwykłych Polaków. Nawet jeśli opłatę miałyby teoretycznie ponosić firmy, to przerzucą one ów koszt na nas, zwiększając ceny produktów kupowanych przez obywateli.

Jestem przekonany, że są Panowie tego świadomi, iż pomysł rozszerzenia opłaty reprograficznej nie spodoba się wszystkim ciężko pracującym Polakom, którzy chcą płacić za coś, czego rzeczywiście używają, mogą z tego skorzystać w przyszłości lub ich wsparcie może pomóc biednym i potrzebującym.

Do tego grona nie należą jednak osoby pokroju Jasia Kapeli i innych lewicowych „artystów”, których sztuka jest niskiej jakości, a którzy są w pełni sprawni, aby podjąć normalną pracę.

Jeszcze raz zwracam się do Panów o odrzucenie rozszerzenia opłaty reprograficznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Podpisz tę pilną petycję!

Zatrzymajmy kolejne opłaty, które obciążą kieszenie zwykłych Polaków!

Co sądzisz o pomyśle ustawy reprograficznej?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>